PERMOHONAN KE INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL

No K/P Baru :

**TANPA SENGKANG!
   
 

ARAHAN MENGISI BORANG PERMOHONAN
1) Sila pastikan nombor kad pengenalan diisi dengan betul dan tepat
2) Data yang diisi hendaklah betul dan tepat
3) ruangan yang bertanda ** adalah wajib diisi
4) permohonan yang lengkap diisi sahaja akan diproses
5) Pemohon diminta untuk memasukkan email yang sah dan masih digunapakai kerana sebarang maklum balas adalah melalui email
6) Sila cetak borang permohonan setelah selesai mengisi borang permohonan
7) Bagi pemohon yang berjaya ke sesi temu duga, sila sediakan dokumen yang berkaitan
8) Tarikh tutup permohonan adalah pada 12 Oktober 2018
9) Pemohon dibenarkan untuk mengemaskini maklumat permohonan sekiranya ada kesilapan
10) Sebarang pertanyaan sila hubungi pihak institut di ikbmaiwp91@gmail.com atau ditalian 03-92830385