smista

Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (SMAMAIWP)

PENGENALAN

1. Bangunan sekolah dan asrama terletak di Bandar Tasik Permaisuri, Cheras.
2. Menggunapakai Kurikulum Bersepadu Dini (KBD).
3. Keutamaan diberikan kepada mata pelajaran agama.
4. Sekolah dikategorikan sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

SYARAT KEMASUKAN

1. Syarat minimum kemasukan : 4A 2B (UPSR) dan 5A 2B (UPSRA).
2. Lulus ujian temuduga serta aktif dalam ko-kurikulum.
3. Bagi anak asnaf, pencapaian minimum 3A 3B sahaja untuk UPSR dan jayyid jiddan untuk UPSRA.
4. Keutamaan diberikan kepada anak-anak Wilayah Persekutuan.